De voordelen van ‘wat als’-scenario's

De voordelen van ‘wat als’-scenario's

StraTopo is vijf jaar geleden gestart als onderneming die data-analyses en -visualisaties voor mobiliteit en gebiedsontwikkeling automatiseert. Het bedrijf ondersteunt overheden en adviesbureaus met dataverzameling, data-analyse, datavisualisatie - en dan vooral aan de technische kant. “We kijken kritisch naar data en of we die voor een bepaalde opdracht in kunnen zetten”, vertelt Sven Reulen, CEO en oprichter van StraTopo. Het bedrijf biedt technologie om gedetailleerde ‘wat-als’-scenario’s uit te werken. “Die leveren we als laagdrempelige tool. We merken dat we daarmee snel meerwaarde kunnen bieden bij het toetsen van ruimtelijke plannen.”

Verder lezen

De evolutie van de digitale parkeerketen

De evolutie van de digitale parkeerketen

Evolutie, geen revolutie. De introductie van mobiel parkeren tot en met de inzet van scanauto's voor handhaving benadrukten voornamelijk de technische benadering gericht op bedrijfsoptimalisatie. De focus verschoof vervolgens naar een gestroomlijnde aanpak voor de implementatie van alle digitale parkeersystemen, waarbij gebruiksgemak, moderne dienstverlening en operationele efficiëntie de voornaamste doelen werden.  

Verder lezen

Parkeerbeleid: eerste botsproef voor ambitieuze Omgevingsvisie

Parkeerbeleid: eerste botsproef voor ambitieuze Omgevingsvisie

In een Omgevingsvisie weerklinken de haast grenzeloze, maar ook noodzakelijke, ambities van een gemeente. Kracht bijgezet door prachtige termen als energieneutraal, biodivers, klimaatadaptief, veerkrachtige leefomgeving, duurzame mobiliteit en innovatief ondernemen. Zoals een ambtenaar van een gemeente in het zuiden van het land ons toevertrouwde: “Je kunt het eigenlijk niet oneens zijn met de vergezichten in zo’n visie”.

Verder lezen

AI-ANPR technologieën revolutioneren duurzaamheid en verkeersveiligheid

AI-ANPR technologieën revolutioneren duurzaamheid en verkeersveiligheid

In een tijd waarin ruimte schaars wordt, parkeerplaatsen een luxe zijn en verkeersveiligheid een groeiende zorg wordt, komt de noodzaak van geavanceerde technologische oplossingen naar voren. In antwoord op deze uitdagingen heeft ARVOO een reeks innovatieve oplossingen ontwikkeld die niet alleen de toegangscontrole verbeteren, maar ook bijdragen aan het beheer van zero-emission zones, verhoging van de verkeersveiligheid en het bevorderen van duurzaamheid.

Verder lezen

Innovatieve systemen voor schonere steden: Haarlems succesverhaal

Innovatieve systemen voor schonere steden: Haarlems succesverhaal

Op 1 januari 2022 heeft Haarlem een krachtige zet gedaan om de stad te beschermen tegen vervuilende vrachtwagens door de instelling van een milieuzone. Deze zone heeft als doel de uitstoot van verontreinigende stoffen in het stadsverkeer te verminderen en daarmee bij te dragen aan een gezondere leefomgeving en de bestrijding van klimaatverandering.

Verder lezen

Terug naar boven