2020

Online een interessante middag beleefd

Het Parkeerbeheercongres werd in 2020 vanwege Covid online gevierd. In een middag met parallelsessies die je vanuit huis kon volgen en 2 keynotes, werd iedereen bijgepraat, geïnformeerd en geinspireerd.

2020Barend Jansen beleidsmedewerker Ruimte bij de provincie Zuid-Holland opende het Parkeerbeheercongres 2020Jansen richt zich met name op het verkennen van obstakels en de mogelijkheden van verstedelijking. In zijn keynote zoomde hij in op een actueel vraagstuk. In de provincie Zuid-Holland en uiteraard ook elders in Nederland is een groeiend tekort aan betaalbare woningen. Uit onderzoek blijkt dat door het verlagen van de parkeernorm al 30.000 woningen extra gebouwd kunnen worden. Lees hier een uitgebreid artikel.

Hoe regel je dat? Jansen pleit voor meer onderling overleg tussen de verschillende disciplines.
Want in de praktijk zie je dat sommige bouwplannen niet doorgaan omdat er te veel parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden.

2020Marieke Dankbaar, advocaat/partner bestuursrecht, overheidsrecht, omgevingsrecht en zorg bij Pot Jonker Advocaten, sloot het congres af.
Dankbaar sprak over parkeren in relatie tot ruimtelijke ordening. Het blijkt in de praktijk soms een lastige combinatie te zijn. Ze gafeen overzicht van enkele in het oog springende recente jurisprudentie, ging in op nieuwe mobiliteitsconcepten en de mogelijkheden om deze in het ruimtelijke- en parkeerbeleid te incorporeren en te handhaven. Lees hier meer.

Terug naar boven