Terugblik 2021

In Rotterdam vond 14 oktober het Nationaal Congres Parkeren & Mobiliteit plaats. Tijdens het congres werd er gediscussieerd over mobiliteit en parkeren in de stad. “Het overal kunnen parkeren in de stad is een achterhaald idee”, aldus Martin Guit, strategisch adviseur mobiliteit van de Gemeente Rotterdam. Maar hoe zullen steden er in de toekomst dan uitzien?

Onder leiding van dagvoorzitter Josje van Nes van de gemeente Rotterdam waren het haar collega’s Martin Guit en Bastiaan Pigge die de middag aftrapten met een keynote over hun eigen stad. Hoe is de stad de laatste jaren veranderd?

Bekijk hier de foto's

Toekomstvisie Rotterdam

Ook Rotterdam ontkomt niet aan een nieuwe visie op het gebied van parkeren in met name de binnenstad. Aan de hand van een aantal voorbeelden werd bekeken hoe de stad is veranderd en hoe deze zich de komende jaren zal ontwikkelen. Daarin zal het straatparkeren worden teruggedrongen en zullen er meer parkeergarages zijn gebouwd. Maar de focus moet wel minder op de auto komen te liggen en de openbare ruimte zal anders ingericht worden. Uitgangspunten daarbij zijn de focus op fietsers en voetgangers, deelhubs, het verbinden in de regio (‘de stad Rotterdam kan het immers niet alleen’), het vitaal maken van woonwijken en een focus op de energietransitie. In 2040 moet dat resulteren in een groene binnenstad. Met een schets van een groen en autoluw Hofplein, nu nog nauwelijks voor te stellen, lieten zij alvast een impressie zien van wat er komende jaren mag worden verwacht van het centrum van Rotterdam.

Motivatie

Dat Tamara Madern van de Hogeschool Utrecht, de tweede spreker van de middag, uiteindelijk niet kon komen, bleek geen probleem. In een van tevoren gemaakte video liet zij haar licht schijnen op het financiële gedrag van mensen en welk effect dat heeft op het thema mobiliteit. Want ook al zijn mensen nog zo gemotiveerd om iets te doen: er zijn allerlei redenen waardoor gemaakte plannen niet doorgaan. En waarom moeten we nú de pijn voelen om de urgentie ook te laten voelen?

Madern liet weten dat straffen niet werkt. Beloon mensen juist: laat hen de voordelen van veranderingen op korte termijn zien en hou daarbij rekening met de verschillende doelgroepen en hun gedrag. Kortom: de MAST-methode. Maak het hen Makkelijk, Aantrekkelijk, Sociaal en Tijdig.

Walkshops

Het programma vervolgde daarna buiten de deur door middel van vier verschillende ‘walkshops’ van een uur. Aan de hand van deze wandelingen door het centrum van Rotterdam werden diverse thema’s aangekaart: van parkeerroutes en straatparkeren tot aan deelmobiliteit en meer ruimte voor voetganger en fietsers. Kortom: de uitdagingen waar elke grote stad mee te maken krijgt.

Terwijl de genodigden droog terugkwamen, maakten de deelnemers voor het rondetafelgesprek zich klaar, waarin Jorn de Vries (Flitsmeister), Jacob de Vries (Trajan) Mattias Rouw (ARVOO Imaging Products) en Mariet de Haas (Gemeente Rotterdam) het gesprek aangingen over uitdagingen, kansen en oplossingen op het gebied van parkeren in de binnenstad.

Rondetafelgesprek

Het eerste thema tijdens het rondetafelgesprek was de bereikbaarheid met de auto van de binnenstad. Moeten steden dat nog wel willen? De voor de hand liggende methode volgens De Haas was het ontmoedigen van de auto en inzetten op andere manieren van vervoer. Maar ook werd geopperd om simpelweg restricties op te leggen. “Ontmoedigen kan wel, maar bij een bepaalde doelgroep werkt dat niet. Pas als je iets verbiedt, zal het werken”, aldus Jorn de Vries.

Een andere thema was hoe om te gaan met parkeergarages in het centrum. Moeten deze meer de functie van mobiliteitshub krijgen en lost dat (deels) de parkeerproblemen op? De algemene conclusie was dat dat niks oplost. Om gebruik te maken van de andere mobiliteitsoplossingen op dezelfde plek moet men toch eerst naar die nieuwe hub zien te komen en dat zal men ongetwijfeld veel met de auto doen. Een parkeergarage alleen voor bewoners zou een optie kunnen zijn, of wellicht een garage voor alleen fietsers en andere vervoersvormen dan de auto.

Placetesting

De laatste keynote stond in het teken van ‘placetesting’ en daarbij behorende kreet ‘probeer en leer’. “Steden moeten niet alleen leuker worden, maar ook beter”, aldus Rinske Brand (BRAND The Urban Agency). Hoe kunnen bewoners daar zelf hun steentje aan bijdragen? Het hoeft geen miljoenen euro’s te kosten om te komen tot een nieuwe invulling van de openbare ruimte. Brand: “Bewoners kunnen zelf op een laagdrempelige manier starten met een initiatief door placetesting. Test een concept en merk zelf of iets werkt.” Aan de hand van inspirerende voorbeelden kreeg Brand de zaal enthousiast.

De middag werd afgesloten door woordkunstenaar Elten Kiene, die met de onderwerpen van deze middag aan de slag ging en door middel van spoken word de middag voor de genodigden op een vrolijke manier afsloot.

Terug naar boven