<span class='NormalTextRun SCXW165883871 BCX0' data-ccp-parastyle='heading 1'>Op de kaart zetten van parkeercapaciteit</span>

Op de kaart zetten van parkeercapaciteit

Parkeeronderzoek is al lange tijd meer dan alleen het achterhalen van de parkeerdruk in een paar straten. Met een parkeeronderzoek wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de herkomst of het motief van geparkeerde voertuigen. Dit kan voor enkele straten, een wijk of soms zelfs voor een hele stad. Met behulp van anpr-scanauto’s is de data steeds betrouwbaarder en nauwkeuriger en door deze data met tabellen, grafieken en kaarten leesbaar te maken kan een verkeerskundige vaak in één oogopslag zien hoeveel voertuigen geparkeerd staan in een wijk, waarom zij hier staan, hoelang zij hier staan en ga zo maar door. Maar eigenlijk begint een parkeeronderzoek altijd bij de capaciteit. Hoeveel voertuigen passen er in een stad, wijk of straat? Hoeveel gehandicapten plaatsen of laadplaatsen zijn er aanwezig?Pas na het in beeld brengen van de capaciteit kan de rest van het onderzoek beginnen. 

Tot op heden gebeurt het in beeld brengen vande capaciteit met veldwerkers die ter plaatse gaan bepalen wat de capaciteit is. Dit gebeurt aan de hand van de richtlijnen die zijn opgesteld door het CROW of door een gemeente zelf. Een veldwerker telt dan bijvoorbeeld het aantal meters van een rijbaan, deelt dit door bijvoorbeeld zesmeter en dan weet je hoeveel auto’s langs de kant van de straat langs kunnen parkeren. Ieder adviesbureau probeert dit zo betrouwbaar en verantwoordelijk mogelijk te doen, maar een simpele telfout is snel gemaakt. Daarnaast kost het veel tijd om de capaciteit op deze manier op straat in beeld te brengenen is corrigeren lastig en tijdrovend. 

Veel sneller en nauwkeuriger is de inzet van deanpr-scanauto’s. Tijdens het bepalen van de parkeerdruk kan namelijk gelijktijdig dedaadwerkelijk aanwezige capaciteit worden bepaalt. Het scansysteem maakt geen telfouten en vaak wordt er toch meerdereronden gereden om de druk op verschillende tijdstippen in beeld te brengen. Getrainde software en handige overzichtsbeelden helpen mee om de parkeercapaciteit betrouwbaar en digitaal op parkeerplaatsniveau in beeld te brengen.  

Traditionele capaciteitsbepaling per sectie is hierbij nog steeds mogelijk, maar wij opteren voor de nieuwe standaard: parkeerplaatscapaciteit op parkeerplaatsniveau vastleggen! 

Met de digitale vastlegging van de parkeercapaciteit is gedetailleerd in te spelen op actuele mobiliteitsvraagstukken. Welke vakken komen het best voor laadvoorzieningen in aanmerking? Welke vakken kunnen eventueel voor vergroening worden opgeheven of welke vakken kunnen beter voor fiets parkeren worden ingezet. 

ProgrammaAanmelden

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven