Aparte werelden, onlosmakelijk verbonden

Aparte werelden, onlosmakelijk verbonden

Casper Stelling van MuConsult is deelnemer aan de ronde tafel op het congres. “Parkeren heeft als grootste verschil met andere deelsectoren dat het gewoon big business is, aldus Stelling. “Parkeren levert geld op. Dat maakt het al snel een ander verhaal.”

“Je kan parkeerinkomsten optimaliseren op basis van het evenwicht tussen vraag en aanbod. Af en toe wordt betaald parkeren ook wel zo ingezet. Doorgaans hebben we het dan wel over particulier parkeren. Parkeerbeleid dient in de publieke sector naast inkomsten ook  een maatschappelijk belang. Op een gegeven moment wil je ontmoedigen dat mensen met de auto komen. De grote vraag is dan wanneer dat moment is aangebroken en hoe je dat inricht. Het maatschappelijke belang voorop zetten betekent ook dat je een risico neemt, vooral als de parkeerinkomsten op de gemeentelijke begroting staan op basis van resultaten uit het verleden. ”

Schaarse ruimte in de stad

“De grootste uitdaging op dit moment is de schaarse ruimte in de stad. Dat speelt niet alleen in grote steden, ook middelgrote steden en kleinere gemeentes krijgen daar mee te maken. Op plekken waar veel mensen zijn wil je goed kunnen vertoeven, tegelijkertijd vraagt dat ook om ruimte voor mobiliteit. Brede fietspaden, genoeg parkeerplekken, autowegen, microhubs voor deelmobiliteit, vrije busbanen; alle mobiliteit legt een claim op de openbare ruimte.”

“Er is wel consensus over het belang van hoge dichtheden en veel variatie in ruimtelijke ontwikkeling. Dat heeft niet alleen te maken met de agglomeratiekracht die dit teweeg brengt, maar ook met het mobiliteitsvriendelijke karakter van een hoge stedelijke dichtheid. Het is aangetoond dat hoge dichtheden en veel variatie het autobezit en -gebruik verlagen. Dat is geen nieuwe kennis, dat weten we al twintig jaar.”

“We willen steeds meer uit de vierkante meters persen. Parkeren staat dan achteraan in de rij. Het is goed dat we steeds meer sturen met parkeerbeleid. Als het nut van de locatie hoog genoeg is, dan accepteren mensen dat ze moeite moeten doen om er te komen. Dat kan zijn dat je een eindje moet lopen, of dat je een hoog parkeertarief accepteert. Als de activiteit geen hoge waarde heeft, is die bereidheid lager. Je betaalt eerder een tientje voor een parkeerplek aan het strand in Scheveningen op een mooie zomerdag dan voor een parkeerplek bij de supermarkt, zeker als je voldoende alternatieve supermarkten hebt waar je wel ‘gewoon’ kunt parkeren. “

Specifieker sturen

“Mobiliteit en parkeren worden steeds persoonlijker. De mogelijkheden van Mobility as a Service worden steeds meer zichtbaar. Ik zie een toekomst waarin de burger een eigen arrangement heeft voor zijn/haar mobiliteitsbehoefte, inclusief parkeren. Die profielen en het gebruik bieden dan ook een schat aan nieuwe inzichten. Dat betekent ook dat je veel specifieker kunt sturen, dat je parkeerbeleid kunt differentiëren naar doelgroep, dag en tijd en naar parkeerdoel. De Slimme Stad van de toekomst biedt maatwerk aan alle gebruikers van de stad. Parkeren is hier een schakel in.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven