Innovatieve systemen voor schonere steden: Haarlems succesverhaal

Innovatieve systemen voor schonere steden: Haarlems succesverhaal

Op 1 januari 2022 heeft Haarlem een krachtige zet gedaan om de stad te beschermen tegen vervuilende vrachtwagens door de instelling van een milieuzone. Deze zone heeft als doel de uitstoot van verontreinigende stoffen in het stadsverkeer te verminderen en daarmee bij te dragen aan een gezondere leefomgeving en de bestrijding van klimaatverandering.

PARTNERNIEUWS - Sigmax | De Haarlemse milieuzone wordt gekenmerkt door een slimme en niet-verstorende aanpak, waarbij ANPR-camera's worden ingezet om het verkeer soepel te laten doorstromen. Er zijn vijf vaste ANPR-camera's in de zone, die de kentekenplaten van binnenkomende voertuigen scannen. Handhavers beoordelen op afstand de verkregen voertuiggegevens en foto's via het 'CityControl'-platform van Sigmax. Overtreders die zonder de benodigde toegangsrechten de zone binnengaan, worden direct gedetecteerd en getoond in CityControl. Hierdoor is er voortdurende controle met directe toegang tot informatie over eerdere overtredingen en RDW-voertuiggegevens, waardoor overtreders op afstand kunnen worden gewaarschuwd of beboet.

Deze milieuzone is ook van toepassing op dieselvrachtwagens. Eigenaren van dergelijke vrachtwagens krijgen van 1 januari tot en met 30 april 2022 elke maand een herinnering als hun voertuig in de milieuzone wordt gezien en een emissieklasse heeft van 5 of lager. Vanaf 1 mei 2022 worden overtreders beboet. Dieselvrachtwagens zonder de vereiste emissieklasse 6 en zonder ontheffing lopen het risico op boetes.

Voor situaties waarin ontheffingen nodig zijn voor voertuigen die niet voldoen aan de toelatingseisen van de milieuzone, biedt Sigmax een efficiënte oplossing. Het digitale loket 'CityPermit' maakt het eenvoudig voor burgers en bedrijven om hun ontheffingen voor de milieuzone digitaal te regelen.

Bovendien hebben de innovatieve systemen voor milieuzone handhaving in Haarlem als inspiratie gediend voor andere gemeenten. CityControl en CityPermit bieden een totaaloplossing die niet alleen handhaving verbetert, maar ook administratieve lasten verlicht. Bovendien bereiden gemeenten zich met deze systemen voor op de geplande invoering van zero-emissiezones vanaf 2025 voor vracht- en bestelauto's. Deze aanpak zal bijdragen aan een schonere en gezondere toekomst, waarin Haarlem en andere vooruitstrevende steden de weg wijzen.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven