De voordelen van ‘wat als’-scenario's

De voordelen van ‘wat als’-scenario's

StraTopo is vijf jaar geleden gestart als onderneming die data-analyses en -visualisaties voor mobiliteit en gebiedsontwikkeling automatiseert. Het bedrijf ondersteunt overheden en adviesbureaus met dataverzameling, data-analyse, datavisualisatie - en dan vooral aan de technische kant. “We kijken kritisch naar data en of we die voor een bepaalde opdracht in kunnen zetten”, vertelt Sven Reulen, CEO en oprichter van StraTopo. Het bedrijf biedt technologie om gedetailleerde ‘wat-als’-scenario’s uit te werken. “Die leveren we als laagdrempelige tool. We merken dat we daarmee snel meerwaarde kunnen bieden bij het toetsen van ruimtelijke plannen.”

Infraplannen toetsen

PARTNERNIEUWS - StraTopo | Veel gemeenten worstelen met dezelfde problemen: een slechtere bereikbaarheid van de binnenstad, de wens om meer woningen te ontwikkelen en onvoldoende ruimte voor parkeerplekken. Dit betekent dat er lastige keuzes moeten worden gemaakt met het oog op de toekomst. Reulen merkte dat het waardevol is om data-analyse in te zetten bij het beoordelen van ruimtelijke plannen. Dat geeft een beeld van de situatie nadat een bepaald (beleids)plan zou zijn doorgevoerd. “Door meerdere ‘wat-als’-scenario’s uit te werken, kan een overheid het effect van verschillende plannen toetsen. Daarmee krijgt men inzicht in de effecten voor de bereikbaarheid van gebieden en voorzieningen en de gevolgen voor specifieke doelgroepen.” StraTopo maakt het mogelijk om snel verschillende plannen te toetsen en te vergelijken. “De Scenario Manager is een interactieve tool. Al spelend kan de gebruiker oneindig veel toekomstvarianten uitwerken. Dat helpt bij het vormgeven van ruimtelijke plannen en het beargumenteren van beleid.”

De Scenario Manager

StraTopo heeft zelf de tool gebouwd. “We beschikken in-house over alle tech-kennis en zijn dus niet afhankelijk van externe partijen.” Reulen vult aan: “De Scenario Manager vormt een schil rondom de tools die we door de jaren hebben ontwikkeld en zijn ingezet. Doordat we alles zelf met een klein team hebben ontwikkeld, kunnen we snel inzichten op maat leveren.” De gebruiker kan meteen aan de slag met het uitwerken van meerdere scenario's. Die worden gegenereerd inclusief geografische kaarten en grafieken.

“We willen graag in gesprek komen met partijen die zich richten op de hedendaagse uitdagingen van de veranderende stad”, aldus Reulen. “We willen graag ons product inzetten en de functionaliteiten uitbreiden en toespitsen op vraagstukken in de sectoren mobiliteit, stedelijke planning, planologie, vastgoedbeheer, logistiek en gebieds- en projectontwikkeling.”

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven