StraTopo

Bij StraTopo helpen we overheden en ingenieurs- en onderzoeksbureaus bij het nemen van strategische beslissingen over ruimtelijke opgaven. Dit doen we door de inzet van data en technologie. Hiermee geven we onze klanten meer inzicht in hun vraagstuk. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat data helpt bij het onderbouwen van beleidskeuzes of investeringen.

We richten ons op belangrijke maatschappelijke opgaven waaronder duurzame en actieve mobiliteit, een betere bereikbaarheid, stedelijke planning en project- en gebiedsontwikkeling. We zijn sterk in het ontwikkelen van mobiliteitsscenario’s en het in kaart brengen van verplaatsingspatronen van doelgroepen. Dit doen we door middel van gedetailleerde kwantitatieve analyses.

We zijn een hecht team van professionals met achtergronden in data science, software development, GIS en consultancy. Onze motivatie ligt in het ontwikkelen van betrouwbare, data-gestuurde oplossingen. We zijn gewend om nauw samen te werken met domeindeskundigen. Daarbij staan we het liefst in direct contact met de opdrachtgever. Door software te ontwikkelen op basis van continue feedback, zorgen we dat deze precies aansluit bij de wensen uit het werkveld.

« Naar het overzicht

Terug naar boven