Thema en doel van het congres

“Mobiliteit is van vitaal belang voor het economisch functioneren van de samenleving en biedt mensen de kans zich te ontplooien en te ontspannen. Mobiliteit heeft ook een keerzijde. Teveel mobiliteit zorgt voor files en vertragingen. Hierdoor nemen reistijden en de onbetrouwbaarheid van de reisduur toe en komt de bereikbaarheid van de economische kerngebieden onder druk te staan. Daarnaast heeft mobiliteit nadelige effecten op de gezondheid van mensen en op de kwaliteit van natuur en milieu”, zo valt te lezen op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Gastgemeente Hoorn

In binnenstedelijk gebied wordt steeds vaker gezocht naar alternatieve vervoersmiddelen en een andere inrichting om de stad leefbaar, bereikbaar en gezond te houden. Ook gastgemeente Hoorn heeft met deze uitdagingen van nu te maken.

De hoogte in groeien

Hoorn groeit en wil blijven groeien. De komende jaren wordt er flink bijgebouwd op het schaarse aantal vierkante meters. Dat betekent inbreien, de hoogte in. Met als gevolg dat er niet overal meer plek is om de auto te parkeren. En dat terwijl er op dit moment geen stad zo toegankelijk voor auto’s is als Hoorn. Klinkt ideaal, maar het maakt het straatbeeld onaantrekkelijk, duurzaam is het allerminst en de verkeersveiligheid holt achteruit daar waar het ook steeds drukker wordt op straat. Tijd voor actie!

Autoluwe binnenstad

De eerste autovrije wijken ontstaan en het komende jaar geeft Hoorn steeds meer ruimte aan fietsers. Er komt een parkeerverwijssysteem om automobilisten naar de rand van de stad te sturen en er wordt gewerkt aan de afsluiting van de Roode Steen. Dit vraagt om een uitgebreid participatiestraject, want er zijn veel stakeholders bij betrokken.

Digitaal parkeren

Naast uitdagingen op het gebied van ruimte, verkeersveiligheid en duurzaamheid heeft Hoorn ook te maken met digitalisering. Met de komst van de scanauto is de betalingsgraad flink omhoog gegaan en kunnen vergunninghouders weer op vergunningsplekken staan, die voorheen bezet waren door bezoekers van de binnenstad. Maar de scanauto heeft ook een keerzijde, zoals het aantal naheffingen en klachten van ouderen.

De uitdagingen van nu

Kortom, genoeg uitdagingen. Talloze initiatieven worden ontwikkeld, onderzoeken gedaan, adviezen gegeven en resultaten geboekt. Het Nationaal Congres Parkeren en Mobiliteit biedt alle bevlogen mensen, toepasbare ideeën en inspirerende visies een podium en verbind hen. Praat op 14 maart 2024 mee, wissel actuele kennis uit en deel jouw visie over het omgaan met de uitdagingen van nu.

Terug naar boven