‘Stad parkeerprobleem, platteland mobiliteitsprobleem’

‘Stad parkeerprobleem, platteland mobiliteitsprobleem’

Als partner van het Nationaal Congres Parkeren & Mobiliteit vragen we Eva Boer, Brand Identity Manager van MOBIAN, naar hun visie op het thema ‘Verbind de verschillen’.

Welke verschillen zien jullie tussen stad en platteland rondom parkeren en mobiliteit?

Het platteland kent geen parkeerprobleem, terwijl de stadsgemeenten juist intensief bezig zijn met het alsmaar groeiende parkeerprobleem. MOBIAN focust op urbanisatie. Om terrein te winnen in de beperkte stadsruimte is een autoluwe stad het streven. Binnenstedelijke ritjes lenen zich bij uitstek voor het steeds ruimere aanbod aan stadse deelmobiliteit, waar inwoners dan ook steeds meer gebruik van maken. Ook maakt de (tweede) auto plaats voor een bakfiets en de zakelijke lease wordt ingeruild voor een mobiliteitsbudget. Wel een parkeerprobleem, geen mobiliteitsprobleem. Op het platteland, voor mensen buiten de grote steden, is het tegenovergestelde het geval. Bezoekers van de stad en forenzen zijn sterk afhankelijk van de auto door de afstand tot werk en sociale voorzieningen waarbij het ov en deelmobiliteit (nog) geen goed alternatief biedt. Geen parkeerprobleem, wel een mobiliteitsprobleem. 

Welke kansen en uitdagingen zien jullie om de verschillen te overbruggen?

Met onze mobiliteitshubs connecten wij de privéauto met deelmobiliteit om de binnenstad op een efficiënte en gepaste manier te bereiken. De auto is nog steeds een - al dan niet noodzakelijk - alledaagse keuze als het gaan om in- en uitgaand verkeer van een stad. Door - vooraf te boeken - auto parkeren en last mile deelmobiliteit samen te brengen op een smart hub aan de rand van de stad in één customer journey, is het een stuk toegankelijker en bereikbaarder om er gebruik van te kunnen maken. Het eerste stukje met de auto, het laatste stukje op een duurzame, efficiëntere manier om de verdichte binnenstad te bereiken.

ProgrammaAanmelden

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven