Rotterdam maakt ruimte voor beleving

Rotterdam maakt ruimte voor beleving

“We bekeken de inrichting van infra altijd puur functioneel”, begint mobiliteitsstrateeg Martin Guit van de gemeente Rotterdam. Maar sinds kort is zijn opvatting veranderd: infra moet óók sexy zijn. Guit spreekt hierover tijdens het Nationaal Congres Parkeren & Mobiliteit, op 14 oktober in Rotterdam.

Eerder dit jaar raakte Guit geïnspireerd door een lezing van belevingsonderzoekers Mark van Hagen en Mel Heiligers, vertelt hij enthousiast. “Het was echt een eyeopener voor me”, begint de Rotterdamse spraakwaterval. Hij vat het samen: “De boodschap was: de manier hoe mensen infrastructuur beleven is misschien nog wel belangrijker dan de functionaliteit. Verkeerskundigen en ingenieurs kijken vaak puur functioneel naar infra: het moet sober, veilig en doelmatig zijn. Door aan de beleving en waardering te sleutelen, verhoog je de attractiviteit van de stad. Daarmee kan je een stad heel anders gaan inrichten.”

En dat terwijl Rotterdam met het iconische Centraal Station juist een erg goed voorbeeld heeft van een stuk infrastructuur waarbij de belevingswaarde hoog ligt. Guit: “Van Hagen noemt Rotterdam Centraal ook als goed voorbeeld van sexy infrastructuur. Tien tot twintig jaar geleden wilde niemand met de trein naar Rotterdam. Nu is iedere Rotterdammer er trots op. Het is een prachtige entree van de stad geworden. Dus we zijn al op de goede weg.”

Rotterdam maakt ruimte voor beleving

De klantwensenpiramide van Van Hagen speelt een grote rol in de nieuwe filosofie van Martin Guit.

Maar de stad is nog lang niet af, gaat hij verder. “Neem het Churchillplein. Dat is een hartstikke drukke regionale metroknoop, maar van buitenaf zijn de entrees haast onvindbaar. We moeten de haltes niet verstoppen onder de grond, maar juist zichtbaar maken á al Sint Petersburg, waar de haltes net kathedralen zijn. En met moderne roltrappen de reizigersstromen in de openbare ruimte zichtbaar kunnen maken.”

De nieuwe filosofie van Guit luidt dan ook: “Begin met de functionaliteit, maar ga daarna verder met de aantrekkelijkheid.” Sexy infrastructuur, hij noemt de term nog maar weer. “Mijn stelling is: goede infrastructuur is de randvoorwaarde om andere beleidsdoelen te behalen. Met goede overstappunten waar mensen aansluiting op alle vervoersmiddelen kunnen vinden, krijg je uiteindelijk minder auto’s en meer voetgangers en fietsers in de stad. Dat is de benadering vanuit gebiedsontwikkeling, maar die theorie van Van Hagen en Heiligers versterkt het alleen maar.”

In de komende editie van OV-Magazine verschijnt een uitgebreid artikel waarin Mark van Hagen, Mel Heiligers en Martin Guit dieper op dit onderwerp ingaan. Wilt u dit artikel thuis ontvangen? Neem dan een abonnement.

Nationaal Congres Parkeren & Mobiliteit

De gemeente Rotterdam is op 14 oktober gastheer van het Nationaal Congres Parkeren & Mobiliteit, waar wordt ingezoomd op de veranderende parkeeropgave in de stad. Ook daarin moet meer gefocust worden op beleving, stelt Guit. “We kijken anders naar mobiliteit en dus ook naar parkeren.”

Martin is één van de sprekers tijdens dit event en hij spreekt over hoe mobiliteit kan bijdragen aan de hogere doelstellingen van de stad. Bastiaan Pigge zal ingaan wat de strategische parkeeropgave van Rotterdam op korte en lange termijn is. Uw uitdagingen zullen niet veel anders zijn. 

Meer weten? Bekijk het volledige programma hier en meld u aan.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven