Laatste sessies vastgelegd voor Parkeerbeheer Congres

Laatste sessies vastgelegd voor Parkeerbeheer Congres

Op dinsdag 3 november organiseert uitgeverij Acquire Publishing voor de vijfde keer het Parkeerbeheer Congres. Deze keer een volledig online editie. Laat u inspireren door het programma. In dit artikel een overzicht van de laatste vastgelegde sessies.

Informatiegestuurd handhaven: scannen van openbare ruimte
Op veel plekken staan camera’s op straat, rijden scanauto’s door de stad en werken parkeergarages met automatische kentekenherkenning. Aan data geen gebrek zou je zeggen. Maar hoe zet je deze data om in bruikbare informatie, waarmee vanuit één plek informatiegestuurd gehandhaafd kan worden? Zouden niet meer instanties, zoals politie of brandweer, hiervan kunnen profiteren? Een interactieve sessie waarin Mattias Rouw van ARVOO graag met het publiek van gedachten wisselt over de mogelijkheden.

Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling
Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling zijn onderwerpen waar niet vaak samen over nagedacht wordt, terwijl veranderingen op het gebied van autogebruik, de invoering van de Omgevingswet en gewenst maatwerk daar wel om vragen. Bovendien kunnen de hoge kosten en lage opbrengsten van parkeren de gebiedsontwikkeling ernstig verstoren. Juist door op deze gebieden samen te werken kunnen we parkeeroverlast voorkomen, zorgen voor verantwoorde kosten en baten en duurzaam mobiliteitsgedrag stimuleren. In deze sessie komen deze onderwerpen aan bod, naast een aantal casussen waar dit effectief is toegepast.

Spreker: Titia Bijma van CROW

Wat mag de parkeerder verwachten?
De verwachtingen, wensen en behoefte van de parkeerders sluiten lang niet altijd aan bij het parkeerproduct dat wordt aangeboden. Daartegenover staat dat er heel veel ‘verbeteringen’ worden ontwikkeld, die niet door de parkeerders worden opgepakt. A waste of time, effort en middelen. Voor de parkeerder is er geen duidelijke lijn en standaard te ontdekken. Iedere gemeente biedt andere faciliteiten en services aan de parkeerder, iedere leverancier ontwikkelt nieuwe technieken en iedere exploitant probeert zich te onderscheiden met andere producten en diensten. Onderscheidend vermogen is prima, maar de parkeerder ziet inmiddels door de bomen het bos niet meer. Doordat de parkeerder te weinig wordt gevraagd wat er nu echt belangrijk wordt gevonden weten we eigenlijk niet wat de klant nu écht wil. In een snel veranderende wereld is de noodzaak voor standaardisatie van een aantal basis principes aanwezig. Voor de consument en voor de businesscase parkeren. Daarom is het goed als er een basisniveau is van wat de parkeerder overal in ieder geval mag verwachten.


Sprekers: Ernst Bos van Spark Parkeren en Marc Moonen van Kwirkey

Dit zijn drie van de sessies die worden gegeven tijdens het Parkeerbeheer Congres. Bekijk hier het hele programma. Klik hier om u aan te melden voor het congres.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven