Parkeerbeheer Congres 2020: volledig online met een divers programma

Parkeerbeheer Congres 2020: volledig online met een divers programma

Op dinsdag 3 november 2020 organiseert uitgeverij Acquire Publishing het jaarlijkse Parkeerbeheer Congres. Deze editie wordt volledig online gehouden. Vanaf je thuiswerkplek kun je in de middag van 3 november veilig het congres volgen.

Dit congres staat in het teken van visies en ervaringen uitwisselen, kennis vergaren en kennis maken. Om zo beleid in de toekomst goed te kunnen vormgeven en parkeerbeheer efficiënt en effectief uit te voeren.

Wie ontmoeten elkaar op het Parkeerbeheer Congres?

Beleidsbepalers en -makers bij gemeentelijke en provinciale overheden, rijkswaterstaat, wethouders belast met parkeren en mobiliteit, architecten, aannemers en bouwbedrijven, vastgoedpartijen, woningbouwcorporaties, parkeer beheerders, parkeer exploitanten, adviesbureaus, professionals die belast zijn met parkeerbeleid bij zorg- en/ of onderwijsinstellingen, winkelcentra en retail, projectontwikkelaars, controlroom operators en leveranciers.

Divers programma

Het congres heeft een zeer divers programma en biedt voldoende mogelijkheden om te netwerken. Barend Jansen van de provincie Zuid-Holland zal de openingskeynote verzorgen. Hij komt vertellen over hoe het verlagen van de parkeernorm ervoor zorgt dat er ruimte gecreëerd wordt voor woningbouw.  In de drie sessierondes waarin gelijktijdig verschillende onderwerpen aan bod komen worden de laatste ontwikkelingen besproken op het gebied van parkeerbeheer en parkeerbeleid.

Sessies die tot nu toe bevestigd zijn:

Marieke Dankbaar (Potjonker Advocaten): komt spreken over parkeren in relatie tot ruimtelijke ordening. Het blijkt in de praktijk een soms een lastige combinatie te zijn. Ze geeft een overzicht van enkele in het oog springende recente jurisprudentie, ze gaat in op nieuwe mobiliteitsconcepten en de mogelijkheden om deze in het ruimtelijke- en parkeerbeleid te incorporeren en te handhaven.

Matthijs Kok (gemeente Utrecht): Het strategisch plan oplaadinfrastructuur 'Utrecht laadt op voor 2030' voorziet in beleid passend bij de ambities uit het coalitieakkoord van gemeente Utrecht om schoon vervoer in de stad optimaal te faciliteren met laadinfrastructuur. Iedere e-rijder moet dichtbij huis en op andere bestemmingen toegang hebben tot een laadpaal. Matthijs Kok, Ontwikkelaar Elektrisch Vervoer en Nieuwe Energie bij de gemeente Utrecht, komt tijdens het congres alles vertellen over het ambitieuze Utrechtse plannen.

Ewald Dijkstra (gemeente Amsterdam): De gemeente Amsterdam start een pilot om de verkeersstroom naar de binnenstad in kaart te brengen. Daarbij worden verschillende databronnen gebruikt. Ewald Dijkstra van de gemeente Amsterdam geeft uitleg over deze pilot tijdens het congres.

Falco Lievaart (MuConsult) en Jelle Hengstmengel (provincie Noord-Holland): Uit onderzoek naar parkeerbeleid van gemeenten in de provincie Noord-Holland blijkt dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren. Deze maatregelen zorgen voor ruimte om meer woningen te bouwen of meer groen in de openbare ruimte. In deze sessie gaan wij in op de succesfactoren en aandachtspunten van dit beleid. Daarnaast gaan wij graag met u in discussie over enkele prikkelende stellingen.

Thomas Koorn (gemeente Leiden): De gemeente Leiden heeft onlangs de nieuwe parkeervisie 2020-2030 vastgesteld. Om de dichtbebouwde stad leefbaar, bereikbaar en gastvrij te houden zijn keuzes noodzakelijk. Een van de keuzes is het autoluw maken van het centrum. Thomas Koorn komt er alles over vertellen.

Titia Bijma (CROW): Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling zijn onderwerpen waar niet vaak samen over nagedacht wordt, terwijl veranderingen op het gebied van autogebruik, de invoering van de Omgevingswet en gewenst maatwerk daar wel om vragen. Bovendien kunnen de hoge kosten en lage opbrengsten van parkeren de gebiedsontwikkeling ernstig verstoren. Juist door op deze gebieden samen te werken kunnen we parkeeroverlast voorkomen, zorgen voor verantwoorde kosten en baten en duurzaam mobiliteitsgedrag stimuleren. In deze sessie komen deze onderwerpen aan bod, naast een aantal casussen waar dit effectief is toegepast.

We zijn druk bezig om de laatste sessies definitief in te vullen. Geïnteresseerd in de laatste parkeerontwikkelingen en de ervaringen van gemeenten en provincies? Meld je dan aan voor het Parkeerbeheer Congres.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven