Interessante sessies tijdens Parkeerbeheer Congres

Interessante sessies tijdens Parkeerbeheer Congres

Het belooft een interessant congres te worden met leerzame sessies. Het Parkeerbeheer Congres op 28 november in De Roskam in Houten.

Tijdens het Parkeerbeheer Congres ontmoeten beleidsmedewerkers, beheerders, adviseurs en leveranciers elkaar, wordt kennis(sen) opgedaan en ervaringen gedeeld. Het congres trapt af met een keynotespreker. Vervolgens zijn er drie sessierondes, met twee sessies per ronde.

Uitgelichte sessie: Jelle Draijer (Localyse): Hoe digitale bereikbaarheid ook de fysieke bereikbaarheid kan verbeteren
Data gedreven beslissingen nemen doen we steeds meer. Wijzelf binnen onze bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook onze klanten en bezoekers bij hun bezoek aan een stad en/of parkeergarage. Welke locatie-informatie wordt hiervoor door bezoekers gebruikt? En hoe kun jij deze informatie aanbieden zodat dit leidt tot meer bezoekers, minder hinder, betere (digitale) toegankelijkheid en simpelweg meer tevreden gebruikers, liefst allemaal tegelijk? We vertellen graag hoe je middels het verbeteren van de digitale bereikbaarheid ook de fysieke bereikbaarheid kan verbeteren, op basis van Google Maps.

Wat is het nut en de noodzaak van tenderen? 
Maurice Timmermans heeft jarenlange ervaring als projectmanager, organisatieadviseur en interim manager met een bedrijfskundige achtergrond. In verschillende grote en middelgrote steden heeft hij gewerkt aan innovaties binnen het parkeerbeheer. Voor de gemeente Den Haag was hij onder andere verantwoordelijk voor de aanbesteding en implementatie van scanvoertuigen ten behoeve van parkeercontrole. Na het opstellen ervan werkt hij momenteel aan de uitvoering van een businesscase en plan van aanpak voor de gemeente Rijswijk. De focus ligt daarbij op de inkoop en implementatie van een scanauto en de backoffice software voor parkeercontrole. Tijdens het Parkeerbeheer Congres zal hij dieper ingaan op de vraag wat de nut en noodzaak is van tenderen.

Op zoek naar de synergie tussen on-street en off-street parkeren 
Klassiek gezien lijken on-street en off-street parkeren twee verschillende werelden, met ieder hun eigen benaming en uitdaging. Dit komt omdat on- en off-street parkeren vaak door verschillende operationele partijen wordt uitgevoerd. Toch is deze tweedeling er niet in de beleving van de gemiddelde autogebruiker. Men wil gewoon de auto parkeren, het liefst zo dicht mogelijk bij de gewenste eindbestemming. Ook vanuit de gemeente vallen beiden termen onder die ene grote noemer van parkeerbeheer.

Dit leidt tot interessante vragen zoals: Wat zou er te winnen zijn als de data/informatie uit beide parkeerwerelden bij elkaar zou worden gebracht? Hoe zou dit praktisch te realiseren zijn? Welke analyses zouden er uit kunnen worden gevoerd en kunnen deze leiden tot een verandering in gemeentelijk parkeerbeheerbeleid? En niet geheel onbelangrijk: welke voordelen kan dit opleveren voor de parkeerder? Mattias Rouw van Arvoo zal er alles over vertellen tijdens zijn sessie.

De mogelijkheden van ‘parkeerladen’ van elektrisch vervoer
Het klimaatakkoord beschrijft de afspraken over de reductie van CO2-uitstoot in Nederland. Mobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. Elektrisch rijden wordt de nieuwe standaard en voldoende laadinfra is hiervoor een voorwaarde. Om ontwikkelingen in goede banen te leiden en af te stemmen is de Nationale Agenda Laadinfra (NAL) opgesteld. Hieruit volgen acties op het gebied van mobiliteit, gebouwde omgeving en elektriciteit. Roland Ferwerda, directeur NKL geeft een kijkje in de wereld van laden en biedt concrete handvatten om met laadinfra aan de slag te gaan. Wat zijn de mogelijkheden van ‘parkeerladen’: Laden als de auto stil staat zodat je zorgeloos met een volle accu weer op pad kunt. Hoe kan parkeren van elektrisch vervoer helpen bij de duurzaamheidsopgave van vastgoed en gebouwde omgeving? Welke verdienmodellen zijn er en welke rol speelt de parkeerbeheerder/ -bedrijf? Wat zijn de kansen en uitdagingen op gebied van parkeren op (semi) publiek terrein van bijvoorbeeld VvE’s? De wereld rond laadinfrastructuur biedt verrassende ontwikkelingen die ook van beheerders en ontwikkelaars van parkeerfaciliteiten aandacht vragen. ICT en data kunnen ervoor zorgen dat elektrisch vervoer waarde kan toevoegen aan parkeerdiensten. 

Digitalisering parkeren: valkuilen, privacywetgeving en de toekomst
Een gemeente die alles voor haar burgers op een stadhuis op afstand en vaste tijdstippen regelt is allang niet meer van deze tijd. Daarnaast zijn de fysieke documenten die inwoners of bezoekers van een stad kregen om een parkeerrecht aan te tonen ook verleden tijd.

Tegenwoordig zijn de rechten in Zwolle gekoppeld aan het kenteken en kunnen inwoners hun eigen producten beheren en bezoekers op afstand een parkeerrecht inschieten om zonder een parkeerautomaat gezien te hebben de bestemming te bezoeken. Vanuit een database kunnen de rechten worden gecontroleerd, maar daarvoor is dus wel een zo hoog mogelijke graad van digitalisering nodig.

Tijdens de sessie neemt Hans Schoolderman van de gemeente Zwolle de aanwezigen mee in het proces zoals hij dat heeft beleefd in het Zwolse en gaat hij graag het gesprek met jou aan in een interactieve sessie over de valkuilen, privacywetgeving en de toekomst van digitalisering in de parkeerwereld.

Daarnaast zullen tijdens een pecha kucha verschillende startups een korte pitch geven. Geen promoverhaal waarom ze zo goed zijn, wél een verhaal waarom er gestart is met de startup.


Klik hier om je aan te melden voor het Parkeerbeheer Congres.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven